Een exclusieve erfafscheiding voor een stillere tuin
 

factoren van geluidshinder 

De laatste decennia leven steeds meer mensen steeds dichter op elkaar met als gevolg dat toenemende geluidsdruk tot meer hinder leidt. Geluidshinder is echter subjectief en grenswaardes worden van persoon tot persoon anders ervaren. Een zekere mate van achtergrondgeluid is altijd aanwezig en wordt over het algemeen niet opgemerkt. Bewustwording en hinder van omgevingsgeluid ontstaat als een persoonlijke grenswaarde wordt bereikt. Naast het geluidsvolume zijn talloze andere factoren van invloed op de beleving:

  • Pieken in geluid zijn opvallender en hinderlijker dan gelijkmatige geluidsdruk.
  • Afwijkend geluid wordt sneller opgemerkt dan bekend geluid.
  • Eenzelfde geluid wordt als minder storend ervaren als er een (natuurlijke) achtergrondruis aanwezig is.
  • In een landelijke, rustige omgeving wordt eenzelfde geluid sneller als hinderlijk ervaren dan in een stedelijk omgeving.
  • Natuurlijke geluiden (zoals van dieren, bladeren of stromend water) wekken, in tegenstelling tot onnatuurlijke geluiden, zelden irritatie op.
  • De verstandhouding met de veroorzaker van lawaai is van invloed op de ervaring van overlast. het technische verhaal achter geluidshinder

Luchtgeluid zijn trillende luchtdeeltjes. Wanneer een geluidsgolf tegen een wand botst, dan brengt de invallende golf de wand aan de bronzijde aan het trillen. De trillende wand laat op zijn beurt de luchtdeeltjes aan de ontvangstzijde trillen. De ontvangstzijde geeft nu een verzwakt geluidsniveau door.

De grootheid Rw is een laboratoriumwaarde die aangeeft hoeveel luchtgeluidsweerstand een bouwelement heeft. Dit wordt volgens een logaritmische schaal (niet lineair) uitgedrukt in de eenheid dB (decibel). Een daling van geluid met 3 dB is een werkelijke halvering van het geluid. Echter, een daling van 1 dB wordt nauwelijks opgemerkt door het menselijk oor en ook 3 dB is matig waarneembaar. In de praktijk wordt een afname van 10 dB door de mens ervaren als een geluidshalvering. Overigens geldt dat bij een verdubbeling van iedere afstand tot een statische geluidsbron het geluidsniveau met 6 dB afneemt.

Alle geluidsschermen van ZenFence hebben een Rw-waarde van tenminste 24 dB. Deze norm wordt bereikt door het gewicht en de samenstelling van de kernpanelen en de luchtafdichting rondom. De waarde is een officieel meetresultaten door Peutz, een gespecialiseerd onafhankelijk certificeringsbureau.

Omdat de geluidsschermen zich in de buitenruimte bevinden kan het geluid zich vrij over en om de schermen heen bewegen. In het algemeen geldt: Hoe groter de omweg van geluid, hoe meer reductie van geluid wordt bereikt. Een hoger en/of langer scherm versterkt dit effect. Ook is de positie en afstand van het geluidsscherm ten opzichte van de geluidsbron en ten opzichte van de ontvanger van invloed op het resultaat. Het is wenselijk dat tenminste één van deze afstanden zo kort als mogelijk wordt gehouden (<10 meter). In de juiste omstandigheden ontstaat er aan de ontvangstzijde van het geluid een effectieve zone met geluidsschaduw.

 

de oplossing voor geluidshinder

In de meest voorkomende gevallen is met de plaatsing van een hoogwaardig geluidsscherm een reductie van 10 dB of meer haalbaar. In het algemeen geldt dat bij iedere vermindering van geluid een grenswaarde van overlast minder snel zal worden bereikt. Direct na plaatsing van een ZenFence geluidsscherm geniet u van meer rust, privacy en veiligheid.


de producten
E-mailen
Bellen